БиоХумусБГ ® 

БиоХумусБГ ® 

БиоХумусБГ® е семейна еко-ферма за производство на биотор c червени калифорнийски червеи е разположена във Врачанския Балкан в близост до град Мездра. 

Основнаta дейност na БиоХумусБГ® e отглеждане на червени калифорнийски червеи, производство на биохумус и пречистване на органични отпадъци. Фермата се състои от производствено помещение с площ 350 квадратни метра за обработка и дозиране на суровините, както и за пресяване, пакетиране и съхранение на готовия продукт - екологично чиста биологична тор - биохумус. Производственото помещение е разположен на 3 декара земеделска земя в съседство с 400 квадратни метра легла на червени калифорнийски червеи с капацитет на производство 200 кубични метра биохумус на година. 

Продуктът на БиоХумусБГ® е с високо качество благодарение на стриктното спазване на производствения процес и подбор на суровините. Биохумусът се вади еднократно през годината, когато е приключило напълно хумифицирането му. Всяка партидa биохумус се придружава от агро-химичен анализ, издаден от акредитирана лаборатория, която сертифицира качеството на продукта и липсата на тежки метали. Това е и гаранция за използването му в биологичното и конвенционалното земеделие.